Sporządzamy Ekspertyzy uszkodzeń mechanicznych przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych, w tym walizek, bagażników plastikowych, zbiorników, wózków dziecięcych oraz innych przedmiotów wykonanych z ww. materiałów.

Opinia w formie drukowanego dokumentu, przygotowywana jest na podstawie oględzin stanu faktycznego przedmiotu przedstawionego przez klienta, może się odbyć również drogą online.

Ekspertyzy w głównej mierze, realizowane są na potrzeby transportu drogowego ( przewoźnicy autokarowi ) , lotnicznego ( linie lotnicze ), morskiego ( rejsy promowe ), jako dopełnienie formalności reklamacyjnych, w drodze do uzyskania odszkodowania za uszkodzony przedmiot.

Pełni ona formę uwierzytelnienia możliwości dokonania ewentualnej naprawy, jej czasochłonności, a co za tym idzie kosztu i skonfrontowanie z ceną zakupu nowego przedmiotu.