Wykonanie wyłożenia wanien do pasywacji dla Stoczni, materiał >PP< Polipropylen, spawanie ekstruzyjne Polipropylenu

 

Naprawa zbiornika z polietylenu (>PEHD<) Spawanie widocznego pęknięcia na zbiorniku