fbpx

OCTOPUS

Spawanie plastiku +48788044064 octopus_x@o2.pl

BOKSY DACHOWE ( na narty, bagaże itd.)  🎿 🏂❄️🚡


Naprawa boxów ( boksów)  dachowych, bagażników dachowych

THULE, Mft Back Box,Taurus i podobne.

W zakres usługi wchodzą między innymi:

-Wypełnianie ubytków

-Spawanie uszkodzonych klap

-Naprawa uszkodzonego dna

-Naprawa zawiasów

-Ewentualne lakierowanie bagażników po naprawie

-Wzmacnianie mocowań do płyt montażowych

Naprawa jest objęta naszą gwarancją, zapraszamy do współpracy wypożyczalnie boxów/bagażników dachowych, oraz osoby indywidualne.

ZBIORNIKI Z TWORZYW ( Ropa, benzyna, paliwa płynne )⛽🛢️


Naprawa zbiorników plastikowych paliw płynnych, typu benzyna, olej napędowy itd. jak i innych zbiorników z tworzyw do transportu cieczy / gazów / ciał stałych.


Serwis Zbiorników obejmuje między innymi:

-Spawanie dziur po kradzieży paliwa,

-Naprawa uszkodzeń mechanicznych

-Regeneracja otarć zbiorników

-Wspawywanie wstawek

-Modyfikacja i przerabianie na większe pojemności zbiorników paliwa

-Skracanie i pogłębianie

-Uszczelnianie na cieknącym zbiorniku.

DUROPLASTY - tworzywa sztuczne duroplastyczne, duromery

Materiały polimerowe które pod wpływem czynnika chemicznego (chemoutwardzalne), termicznego (termoutwardzalne), bądź świetlnego ( światłoutwardzalne ) przechodzą nieodwracalnie z stanu plastycznego w stan stały. Do tej grupy kwalifikują się wszelkie tworzywa na bazie:
-Klejów epoksydowych
-Klejów akrylowych
-Żywic epoksydowych
-Żywic poliestrowych
-Fenoplasty
-Aminoplasty


Duroplasty znajdują ze względu na swoją budowę i właściwości ( mała masa w stosunku do innych materiałów, sztywność, stabilność wymiarowa przy zmianach temperatury, ale również kruchość ) zastosowanie jako materiały izolacyjne, są głównymi składnikami klejów, konstrukcji lotniczych ( występujące jako laminaty bądź w strukturze włókien np. włókno węglowe, kevlar itd. ), wypełnień w postaci pianek, materiałów do tłoczenia itd. Włókna duroplastyczne o małej średnicy w formie wiązek przeplatanych między sobą, tworzą bardzo zwartą strukturę, a jednocześnie na tyle elastyczną ,że mogą być poddawane wielokrotnym naprężeniom bez obniżenia ich własności mechanicznych. Wyżej wymienione właściwości powodują że wchodzą w skład skrzydeł lotniczych, kamizelek kuloodpornych, ubrań dla motocyklistów i innych zastosowaniach gdzie liczy się niski stosunek masy do maksymalnej wytrzymałości i odporności na ścieranie. Do najpopularniejszych Duroplastów zaliczamy m.in: Kevlar, włókno węglowe, Bakelit, Tekstolit

TERMOPLASTY - tworzywa sztuczne termoplastyczne, Plastomery

 

Tworzywa termoplastyczne o których mowa,pod wpływem temperatury, która jest zależna od rodzaju tworzywa, są możliwe do formowania w dowolny kształt, który zostaje zachowany po ostygnięciu. Dzięki własności łączenia przy udziale temperatury, tworzywa termoplastyczne mogą być zgrzewane oraz spawane. Procesy te wpłynęły w głównej mierze, na ich szerokie zastosowanie w różnych branżach.

 

Do najczęściej stosowanych tworzyw termoplastycznych można zaliczyć:

polietylen (PE)

polipropylen (PP)

polistyren (PS) oraz wersja wysokoudarowa (HIPS)

polichlorek winylu (PVC)

poli(tlenek metylenu) (PMO)

poli(tereftalan etylenu) (PET)

polimetakrylan metylu (PMMA)

poliamid (PA)

 

Podkategorie