fbpx

OCTOPUS

Serwis plastiku +48788044064 octopus_x@o2.pl

TERMOPLASTY - tworzywa sztuczne termoplastyczne, Plastomery

 

Tworzywa termoplastyczne o których mowa,pod wpływem temperatury, która jest zależna od rodzaju tworzywa, są możliwe do formowania w dowolny kształt, który zostaje zachowany po ostygnięciu. Dzięki własności łączenia przy udziale temperatury, tworzywa termoplastyczne mogą być zgrzewane oraz spawane. Procesy te wpłynęły w głównej mierze, na ich szerokie zastosowanie w różnych branżach.

 

Do najczęściej stosowanych tworzyw termoplastycznych można zaliczyć:

polietylen (PE)

polipropylen (PP)

polistyren (PS) oraz wersja wysokoudarowa (HIPS)

polichlorek winylu (PVC)

poli(tlenek metylenu) (PMO)

poli(tereftalan etylenu) (PET)

polimetakrylan metylu (PMMA)

poliamid (PA)

 

TWORZYWA SZTUCZNE ♺


Nazywane inaczej tworzywami polimerowymi ( poli (wiele) mer (najmniejsza część cząsteczek polimerów ) ) . Tworzywa należą do grupy materiałów, otrzymywanych w procesach chemicznych, w drodze syntezy ze związków organicznych lub przez obróbkę chemiczną produktów naturalnych. Nazwy synonimowe dla tworzywa sztucznego to : tworzywo polimerowe, polimer, plastik (bardziej ze wskazaniem na grupę termoplastów ), oraz wiele nazw handlowych ich wielorakich odmian. Materiały o których wyżej mowa, są grupą innowacyjną, obok od dawna znanych materiałów: drewna,metali,kamienia,skóry. Zaczęły znacznie zyskiwać na popularności na przestrzeni ostatniego wieku. Rozwój gospodarczy, rewolucja przemysłowa, pojęcia odnoszące się do wielu krajów świata, szły w parze wraz z zastosowaniem tego innowacyjnego materiału, jakim jest tworzywo sztuczne. Znalezienie metod wytwarzania tworzyw, przyniosło wiele korzyści, a stopniowe wykorzystywanie w różnych gałęziach gospodarki, pozwoliło odkryć mnogość ich zastosowań. Cechy, które wpłynęły na popularność tworzyw w XX wieku to przede wszystkim, mała gęstość ( niska masa własna gotowych wyrobów ), brak wpływu zjawisk utleniania i korozji, oraz niski koszt obróbki/przetwarzania zarówno z postaci granulatu do gotowych przedmiotów docelowych, jak i z półwyrobów do gotowych wyrobów. Polimery, nie są jednak pozbawione również wad i przeszkód szerszego stosowania, należą do nich między innymi, mała odporność na wysoką temperaturę, jak i obniżone własności mechaniczne w porównaniu ze stalą i ceramiką. Jednak cały czas powstają nowe tworzywa sztuczne, jednolite jak i domieszkowane oraz w postaci włókien ( Kevlar )  które poddawane wielorakim testom wytrzymałościowym, często wypierają inny materiał dotychczas stosowany. Grupa tworzyw sztucznych, w ciągu ostatniego wieku znacząco się rozrosła, a ekspansja tworzyw nadal trwa. Tworzywa sztuczne, dzielą się na trzy podstawowe grupy, ze względu na właściwości fizykochemiczne:

-Termoplasty (plastomery) tworzywa otrzymywane w procesach polimeryzacji ( aktualnie najczęściej stosowane i najbardziej rozwojowe ) formowanie poprzez wtrysk pod odpowiednią temperaturą oraz ciśnieniem.Jak wynika również z samej nazwy, tworzywa które pod wpływem temperatury zmieniają swój kształt i dają się dowolnie formować, po ostudzeniu przybierają zadany kształt. Możliwość obróbki w procesach technologicznych: wiercenie, frezowanie, gięcie, walcowanie, cięcie, spawanie, zgrzewanie.

Do najbardziej popularnych przedstawicieli tej grupy należą:

PVC polichlorek winylu zarówno w postaci miękkiej ( igelit ) jak i postaciach twardych ( Litej i Spienionej ) ( winidur )

PP polipropylen

PE polietylen

PA poliamid

PS polistyren

PC poliwęglan

PMMA polimetakrylan metylu

PAM Poliakrylamid

PET Poli(tereftalan etylenu)

SAN Poli(styren-co-akrylonitryl)

POM Poliacetal

PEEK Polieteroeteroketon

PEI Polieteroimid

PUR Poliuretan

-Duroplasty ( Duromery ) tworzywa twarde, wykazujące się brakiem elastyczności, mające cechy podobne do metalu oraz ceramiki, charakteryzujące się dość dużą odpornością na rozciąganie i ściskanie, szczególnie w postaciach wzbogaconych o włókna. Nietopliwe lub trudne do uplastycznienia, kruche.

Podgrupy duromerów:

  1. Usieciowane jak bakelit oraz inne fenoplasty, żywice epoksydowe, żywice poliestrowe
  2. Nieusieciowane Kevlar, Karbon, PAN Poliakrylonitryl

-Elastomery ( elastoplast ) tworzywa o odwracalnej deformacji , pod wpływem siły rozciągają się, a następnie po jej odpuszczeniu wracają do pierwotnego kształtu, do elastomerów należą gumy EPDM, kauczuki syntetyczne, produkty na bazie silikonu oraz inne polimery elastyczne. Właściwość opisana wyżej, jest szeroko stosowana w wulkanizacji, oraz w innych gałęziach gospodarki, gdzie wykorzystuje się efekty amortyzacji oraz uszczelnienia.

Wkrótce uzupełnienie asortymentu

SERWIS TWORZYW SZTUCZNYCH

Zajmujemy się naprawami uszkodzonych elementów z tworzyw sztucznych, które wchodzą w skład różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Z racji naszego doświadczenia, podjęliśmy tematykę wykonywania napraw maksymalnie profesjonalnie, korzystając z najbardziej profesjonalnych maszyn i materiałów dostępnych na rynku. Jakość naszych złącz potwierdzają nasi Klienci, są nimi przede wszystkim odbiorcy przemysłowi, jednak i zdarzają się klienci indywidualni na nasze usługi. Ceny naszych usług nie są najniższe na rynku, jednak są rekompensowane wysoką jakością złącz generowanych i gwarancją na nie udzielaną każdorazowo.

USZKODZONE ZBIORNIKI:

Tworzywa są często wykorzystywane do transportu cieczy,ciał stałych,rzadziej gazów. W postaci zbiorników przewozi się w nich paliwa płynne typu olej napędowy, benzyna,adblue ( mocznik), cieczy obojętne jak woda,materiały łatwopalne, różnego rodzaju rozpuszczalniki,alkohole,kwasy,zasady ( wodorotlenki ). Również przy różnych procesach produkcyjnych wykorzystuje się wanny wolnostojące, przykładowo w zakładach galwanizacyjnych,zakładach uzdatniania wody, zakłady chemicznych czy rafineriach

USZKODZONE CZĘŚCI MOTORYZACYJNE

Zastosowanie tworzyw w produkcji Samochodowej dziś już nikogo nie dziwi. Są z nich wykonywane zarówno estetyczne elementy wnętrza pojazdów, jak elementy tapicerki, boczki , deski rozdzielcze, tunele, maskownice, różnego rodzaju schowki i klapki, gałki, pokrętła, obudowy, jak również pełnią odpowiedzialniejsze role w samej komorze silnika będąc materiałem budulcowym misek olejowych, kolektorów ssących, obudów filtra powietrza, pokryw zaworów, obudów akumulatorów i różnorakich zbiorniczków na płyny, od hamulcowego, poprzez płyn do spryskiwaczy a kończąc na chłodnicach, które też częściowo są wykonane z tworzywa.

 

 

Podkategorie