Spawanie PS Polistyren

Wzór -[-CH(C6H5)-CH2-]n-

samolot

Polimer termoplastyczny

  • Proces tworzenia: otrzymywany w procesie polimeryzacji styrenu, pochodzącego zwykle z procesu katalitycznego odwodornienia etylobenzenu (ok. 85% światowej produkcji)
  • Gęstość: 1,05 g/cm3
  • Kolor: przezroczysty
  • Rozpuszczalność: rozpuszcza się w siarczku węgla(IV), pirydynie, wielu estrach, ketonach, węglowodorach aromatycznych i chlorowanych
  • Cechy: kruchość, ma doskonałe właściwości dielektryczne, prawie niezależne od wilgotności otoczenia, odznacza się dużą rozszerzalnością cieplną, wykazuje wrażliwość na działanie promieniowania nadfioletowego, jest palny. Na powierzchni polistyrenu łatwo gromadzi się elektryczność statyczna. Odporny na działanie większości kwasów (z wyjątkiem stężonych kwasów: azotowego(V), siarkowego(VI) i octowego), zasad i roztworów soli.
  • Zastosowania: rury kwasoodporne, manipulatory, części samochodów, zabawek, opakowania, galanteria, wyroby codziennego użytku, piankowe materiały termoizolacyjne stosowane w budownictwie i chłodnictwie (np. styropian)

 

  • Nazwy handlowe:Terluran, Novodur, Cycolac, Ravikral, Ronfalin, MUH, Lustran, Owispol S, Owispol SO, Owispol SM, Owispol SP, Owispol SF i Owispol S.C. Vertyron; Polystyrel, Hostyren, Edistir, Lustrex,Polistyren SB,Owispol GM, Owispol GT, Owispol GF i Owispol GA,Owisan SO, SP i S.C.Luran, Lustran,Tyril, Kostil AF i AS
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

By PLAVEB