Spawanie ABS akrylonitryl-co-butadien-co-styren

wzór

Polimer termoplastyczny, Terpolimer

  • Proces tworzenia: polimeryzacja butadienu oraz kopolimeryzacja akrylonitrylu ze styrenem wraz z jednoczesnym szczepieniem powstałego kopolimeru na polibutadienie.
  • Gęstość: 1,05 g/cm3
  • Kolor:
  • Rozpuszczalność: Nieodporny na działanie kwasów, estrów oraz ketonów.
  • Cechy: Duża udarność, twardość oraz odporność na zarysowania. Brak odporności na działanie światła i promieniowania UV. Dobre właściwości izolacyjne. Zadowalająca odporność na działanie ługów, rozcieńczonych kwasów, węglowodorów alifatycznych, olejów i tłuszczów
  • Zastosowania: Obudowy aparatury elektronicznej, sprzętu AGD. Elementy wnętrz samochodowych, osłony wlotów powietrza, kratownice, przyciski, armatura wewnętrzna. Sprzęt sportowy, elementy mebli, galanteria ozdobna. Technika biurowa, optyczna, fotograficzna, zabawki.
  • Nazwy handlowe: Cycolac, Lustran, Magnum, Novodur, Polylac, Polyman, Sinkral, Terluran
  • Producenci: BASF, Bayer, Styron (dawniej DOW), GEP, Polimeri (ENI), Sabic Innovative Plastics; przetwórstwo i compounding - A.Schulman, Chi Mei, Khumo, LG, Kien Well Corp., Taiwan, , Toray


Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

By PLAVEB