Spawanie PVC Polyvinyl chloride, Poli(chlorek winylu)


wzór -[-CH2-CHCl-]n-

Polimer termoplastyczny

  • Proces tworzenia: polimeryzacja chlorku winylu (metodą suspensyjną, emulsyjną lub w masie)
  • Twardy Polichlorek Winylu (PVC-U) Winidur

Gęstość 1.38-1.55 g/cm3. Odporny na działanie kwasów, zasad, benzyny, alkoholi. Posiada małą chłonność wilgoci, odporny na tworzenie się        rys naprężeniowych. Bardzo mała odporność termiczna.

  • Miękki Polichlorek Winylu (PVC-P) Igelit

Gęstość 1.16 - 1.35 g/cm3. W zależności od zawartości plastyfikatora zmienne właściwości mechaniczne oraz skurcz tworzywa

  • Kolor: przezroczysty, biały spieniony
  • Rozpuszczalność: rozpuszcza się lub pęcznieje w cykloheksanonie, tetrahydrofuranie, pirydynie, disiarczku węgla, Rozkłada się pod wpływem temperatury i światła.
  • Cechy: Jest odporny na działanie większości rozpuszczalników.
  • Zastosowania: Elementy aparatury chemicznej, pompy, zawory, przewody. Złączki, kolanka, elementy kanalizacji, zawory, elementy montażowe.Wtyczki przewodów elektrycznych, nóżki aparatów, elementy wykończenia.
  • Nazwy handlowe: Benvic, Ongrovil, Polanwil, Polwinit, Solvin
  • Producenci:Polska: Anwil   Europa: Borsodchem, Solvay
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

By PLAVEB