TERMOPLASTY - tworzywa sztuczne termoplastyczne, Plastomery

Tworzywa sztuczne termoplastyczne

Tworzywa termoplastyczne o których mowa,pod wpływem temperatury, która jest zależna od rodzaju tworzywa, są możliwe do formowania w dowolny kształt, który zostaje zachowany po ostygnięciu. Dzięki własności łączenia przy udziale temperatury, tworzywa termoplastyczne mogą być zgrzewane oraz spawane. Procesy te wpłynęły w głównej mierze, na ich szerokie zastosowanie w różnych branżach.

Nasza firma wykonuje spawanie jak i zgrzewanie tworzyw termoplastycznych. Łączenie termoplastów jest główną domeną firmy OCTOPUS.

Działalność firmy opiera się w głównej mierze o Termoplasty i w jej obrębie występuje najwięcej innowacji, nowych możliwości, dotychczas nie wykonywanych usług zgrzewania i spawania na rynku europejskim jak i ogólnoświatowym o które cały czas wzbogacamy naszą ofertę, przewodząc całemu rynkowi i specjalizując się w Łączeniu i Cięciu Tworzyw sztucznych.

Posiadamy najbogatsze doświadczenie na rynku przy łączeniu tego typu tworzyw, a wytrzymałość złącz OCTOPUS jest na poziomie od 70% materiału rodzimego wzwyż, w zależności od rodzaju tworzywa, warunków spawania, czynników niekorzystnych.

Do tworzyw z tego rodzaju zaliczamy

Do najczęściej stosowanych tworzyw termoplastycznych można zaliczyć:

polietylen (PE)

polipropylen (PP)

polistyren (PS) oraz wersja wysokoudarowa (HIPS)

polichlorek winylu (PVC)

poli(tlenek metylenu) (PMO)

poli(tereftalan etylenu) (PET)

polimetakrylan metylu (PMMA)

poliamid (PA)

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

By PLAVEB