DUROPLASTY - tworzywa sztuczne duroplastyczne, duromery

Materiały polimerowe które pod wpływem czynnika chemicznego (chemoutwardzalne), termicznego (termoutwardzalne), bądź świetlnego ( światłoutwardzalne ) przechodzą nieodwracalnie z stanu plastycznego w stan stały. Do tej grupy kwalifikują się wszelkie tworzywa na bazie:
-Klejów epoksydowych
-Klejów akrylowych
-Żywic epoksydowych
-Żywic poliestrowych
-Fenoplasty
-Aminoplasty


Duroplasty znajdują ze względu na swoją budowę i właściwości ( mała masa w stosunku do innych materiałów, sztywność, stabilność wymiarowa przy zmianach temperatury, ale również kruchość ) zastosowanie jako materiały izolacyjne, są głównymi składnikami klejów, konstrukcji lotniczych ( występujące jako laminaty bądź w strukturze włókien np. włókno węglowe, kevlar itd. ), wypełnień w postaci pianek, materiałów do tłoczenia itd.

Duroplasty w formie klejów są często przydatne przy wykonywaniu złączy sztywnych, w konstrukcjach nie obciążanych
mechanicznie, lub delikatnie pracujących, nie wywołujących wstrząsów mogących degradować złącze. Często używane w miejscach gdzie inna technologia nie znajduje zastosowania, lub jako technologia zastępcza.

Włókna duroplastyczne o małej średnicy w formie wiązek przeplatanych między sobą, tworzą bardzo zwartą strukturę, a
jednocześnie na tyle elastyczną ,że mogą być poddawane wielokrotnym naprężeniom bez obniżenia ich własności mechanicznych.

Wyżej wymienione właściwości powodują że wchodzą w skład skrzydeł lotniczych, kamizelek kuloodpornych, ubrań dla
motocyklistów i innych zastosowaniach gdzie liczy się niski stosunek masy do maksymalnej wytrzymałości i odporności na ścieranie.

Do najpopularniejszych Duroplastów zaliczamy m.in:

-Kevlar, włókno węglowe, Bakelit, Tekstolit

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

By PLAVEB