Technologia: SPAWANIE


OCTOPUSRozwinięcie: Spawanie Tworzyw Sztucznych ( Spawanie Plastiku )

Ranga usługi: Najwyższa, usługa "Matka" OCTOPUS, Specjalizacja

Dostępność od: 2008r

Rozwojowość w firmie: Wysoka

Opis: Spawanie gorącym gazem, metodami ręcznymi oraz ekstruzyjnymi

Rodzaje tworzyw spawanych:PA, PP, PE ,PEX, PEEK, PS, PC, PCV, PUR, PPE, PE/PP, PA+PPE, PA+ABS, ABS, ASA, AES, SAN, POM, PP+EPDM, PMMA, PAM, PVDF

Zakres grubości ścianek spawanych: od 0,5 mm - 200mm

Gwarancja na złącza: Tak

Rodzaje:

-Spawanie naprawcze

-Spawanie konstrukcyjne

-Spawanie pomocnicze

Zastosowania:

-Dla przedmiotów ulegających uszkodzeniom mechanicznym, a w tym dużych elementów oraz detali.

-Dla konstrukcji mało i wielkogabarytowych.

Czas wykonania usług naprawczych zależny od:

-Stopnia skomplikowania uszkodzenia

-Rodzaju materiału

-Grubości ścianki

-Stopnia zużycia

-Temperatury zewnętrznej

-Aktualnego obłożenia pracą

* Dodatkowo usługi naprawcze, czasami mogą być realizowane w 3 opcjach czasowo-kosztowych, w zależności od potrzeb klienta :

ECONO - oszczędność kosztów na rzecz długiej naprawy (zwykle 2 - 3 tyg)

MEDIUM - średni czas naprawy i średni koszt jej realizacji ( zwykle do 1 tyg )

EXPRESS - krótki czas naprawy i wysoki koszt jej realizacji (często przy detalach 2 x econo, czas realizacji na poczekaniu lub w ciągu 1-2 dni )

Czas wykonania usług konstrukcyjnych oraz naprawczych "wyjazdowych"zależny od:

-Wstępnego czasu podanego w wycenie inwestycyjnej na co składają się

- Ilości łącznie użytych technologii, oraz czas poświęcony na poszczególną z nich

- Grubość spawanych elementów

- Warunki atmosferyczne

- Czynniki Szkodliwe

- Wysokość miejsca wykonywania oraz dostęp

- Skomplikowanie konstrukcji

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

By PLAVEB