PRZEMYSŁ

przemysł

Spawanie plastiku dla celów przemysłowych

- Wykonywanie konstrukcji plastikowych

- Regeneracja plastikowych elementów

- Spawanie króćców

- Spawanie rur

- Naprawa pęknięć

 

Tworzywa sztuczne pełnią coraz ważniejszą funkcję w przemyśle i w codziennym życiu. Stosowanie ich staje się coraz bardziej powszechne. Często tworzywa są niezastąpionym materiałem przy wykonywaniu określonych typów konstrukcji.

Tworzywa sztuczne, dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Produkty wykonane z tworzyw sztucznych są tańsze i lżejsze, oraz mają lepsze własności wytrzymałościowe, dlatego też są częściej stosowane zamiast innych droższych materiałów. Tworzywa sztuczne stają się coraz bardziej skomplikowane i w związku z tym są wydajniejsze. Materiały z tworzyw sztucznych są materiałami XXI wieku i wypierają przedmioty i części wykonane z innych materiałów.

Spawanie tworzyw sztucznych to metoda łączenia uplastycznionych krawędzi za pomocą materiału w postaci pręta spawalniczego. Proces ten odbywa się bez nacisku wywieranego na łączone elementy. Największe przemysłowe znaczenie ma proces spawania w strumieniu gorącego gazu przy użyciu prętów spawalniczych spełniających rolę spoiwa. Zastosowanie znajdują  głównie do spawania elementów z twardego poli(chlorek winylu) PVC,  nieco rzadziej poliolefin, poliamidów i polimetakrylanu metylu PMMA.

Najczęściej stosowanym nośnikiem ciepła jest sprężone powietrze, oczyszczone z oleju i wody. Do spawania tworzyw, podatnych na utlenianie w podwyższonej temperaturze, używa się obojętnego gazu, zwykle azotu. Pręty spawalnicze są wykonywane z tego samego tworzywa co łączone elementy. Jedynie do spawania polimetakrylanu metylu stosuje się również pręty wykonane z zmiękczonego PVC. Umożliwiają one uzyskanie większej wytrzymałości łączenia niż pręty z PMMA.

Tworzywa sztuczne są łatwe do barwienia i formowania. Do metod formowania zaliczamy: wtrysk, wytłaczanie, odlewanie, kalandrowanie. Stosowane są także: spiekanie, obróbkę plastyczną, laminowanie oraz zgrzewanie.

Na przykład polichlorek winylu wykorzystywany jest w branży budowniczej, elektro oraz radiotechnicznej, w produkcji celulozy oraz papieru, w produkcji elastomerów oraz włókien, produkcji odzieży i obuwia, produkcji opakowań, w energetyce – jako materiał elektroizolacyjny, w medycynie – jako dreny, sondy, cewniki, strzykawki czy też pokrywanie boisk piłki siatkowej, ręcznej i koszykowej.

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

By PLAVEB